Ile wynosi koszt sporządzenia aktu notarialnego przy zakupie nieruchomości? (2023)

Taksa notarialna to opłata, której nie unikniesz przy zakupie nieruchomości, ale czy masz wpływ na to, ile zapłacisz? Co jest pod tym kątem bardziej opłacalne – zakup na rynku pierwotnym, czy wtórnym? Rok 2023 wiąże się z podwyżkami wielu produktów i usług, więc czy za sprawy załatwiane przy pomocy notariusza też będziesz musiał zapłacić więcej? Dowiedz się, ile wynosi taksa notarialna!

Na pierwszy rzut oka często wydaje nam się, że idąc do notariusza polecanego przez znajomych zapłacimy mniej, a u tego który wydaje nam się bardziej prestiżowy przez wygląd budynku czy biura, ceny będą wyższe. Nic bardziej mylnego! Koszty notarialne uregulowane są prawnie, więc nie ma znaczenia, którego notariusza wybierzesz, maksymalne stawki są zależne od wartości nieruchomości i określone rozporządzeniem. To ile zapłacimy za załatwienie spraw u notariusza zależy od czynności, które mu powierzymy oraz kupowanej nieruchomości.

Koszty notarialne 2023– aktualny cennik notariuszy

Koszty notarialne są opłatami stałymi, ustalonymi przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu, a należą do nich:

 • opłata 30 zł za pełnomocnictwo notarialne w przypadku dokonania jednej czynności lub 100 zł za pełnomocnictwo notarialne w przypadku umocowania zawierającego więcej niż jedną czynność;
 • opłata 50 zł za oświadczenie dotyczące o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku;
 • opłata 50 zł za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament;
 • opłata 80 zł za dokumentację zrzeczenia się własności nieruchomości lub do użytkowania wieczystego;
 • opłata 60 zł za zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić;
 • opłata 200 zł za testament zawierający zapis windykacyjny;
 • opłata w wysokości 30 zł za odwołanie testamentu;
 • opłata 150 zł to wynagrodzenie notariusza za dokumentację testamentu zawierającego zapis zwykły, o poleceniu bądź pozbawieniu uprawionego spadku do zachowku;
 • opłata 400 zł prowizja notariusza za dokumentację małżeńskiej umowy majątkowej.

Notariusz stosuje opłatę w kwocie 600 zł do umowy zbycia nieruchomości w przypadku, gdy w związku z umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników bądź renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Z jakimi opłatami dodatkowymi musisz się liczyć przy formalnościach notarialnych?

Podstawowym wynagrodzeniem notariusza jest taksa notarialna. Notariusz pobiera ją w ustalonej wysokości za każdą wykonaną przez siebie czynność, m.in. za:

(Video) Odc. 9 - Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania (Akademia KK Properties)

 • przygotowanie pisemnej umowy sprzedaży,
 • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki,
 • pełnomocnictwo,
 • odpisy aktu notarialnego.

Podstawą wyliczenia taksy notarialnej jest wartość przedmiotu czynności notarialnej. Jej wysokość określana została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Oznacza to, że notariusz nie może całkowicie swobodnie kształtować swojego wynagrodzenia. W poniższej tabeli znajdziesz wysokość taksy notarialnej w zależności od wartości transakcji:

Wartość nieruchomości

Maksymalna taksa notarialna

Do 3 000 zł

100 zł

Powyżej 3 000 zł do 10000 zł

100 zł +3% nadwyżki powyżej 3 000 zł

Powyżej 10000 zł do 30000 zł

310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł

Powyżej 30000 zł do 60000 zł

710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł

Powyżej 60000 zł do 1000000 zł

1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł

Powyżej 1000000 zł do 2000000 zł

4770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

Powyżej 2000000 zł

6770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej niż 10000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Warto przy tym wiedzieć, że podane powyżej kwoty są wartościami maksymalnymi. W zależności od indywidualnych okoliczności notariusz może ustalić inną, niższą stawkę. Rzeczywistą kwotę taksy poznasz dopiero, doliczając do wyżej wymienionych kwot podatek VAT.

U notariusza ponosisz również dodatkowe koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości:

 • Za odpis aktu notarialnego – czyli za sporządzenie przez notariusza wypisu oryginalnego dokumentu, który posiada taką samą moc prawną i identyczną treść co oryginalny akt notarialny. Kiedy finansujesz zakup mieszkania kredytem hipotecznym, warunki zawarcia takiej transakcji obejmują przekazanie do banku odpisu aktu notarialnego. Koszt takiego odpisu ustala indywidualnie notariusz. Opłata ta naliczana jest od każdej rozpoczętej strony dokumentu. Kwota za sporządzenie odpisu aktu notarialnego wynosi 6 zł za stronę plus podatek VAT.
 • Za wpis w księdze wieczystej nieruchomości prawa własności – bez względu na wartość i typ nieruchomości pobierana jest stała opłata wynosząca zawsze 200 zł.
 • Za założenie księgi wieczystej nieruchomości – zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli kupowana przez Ciebie nieruchomość nie ma swojej księgi wieczystej, niezbędne będzie jej założenie w celu określenia jej stanu prawnego. Możesz sam złożyć do sądu wniosek o założenie księgi wieczystej albo zlecić tę czynność notariuszowi. Opłata stała za założenie księgi wieczystej wynosi 150 zł.
 • Za wpis hipoteki zwykłej do księgi wieczystej nieruchomości – koszt jest stały i wynosi 200 zł.

Koszty notarialne – definicja

Często decydując się na kupno mieszkania na kredyt hipoteczny, bierzemy jedynie pod uwagę wydatek w postaci miesięcznej raty kredytu na jego zakup. Musimy jednak zmierzyć się również z kosztami notarialnymi. Na szczęście w porównaniu do ceny kupna mieszkania nie są one wysokie, jednak zazwyczaj kupujący musi je uregulować z własnej kieszeni. W porównaniu do poprzedniego roku koszty notarialne w 2023 nie uległy zmianie.

(Video) Podpisywanie umowy u notariusza

Pojęcie, na które często możemy się natknąć, poszukując informacji to taksa notarialna, inaczej koszt sporządzenia aktu notarialnego. Jest to kwota, którą pobiera notariusz za udokumentowanie czynności prawnej, a jej wysokość zależy od rodzaju działania i wartości transakcji.

Koszty notarialne, z jakimi spotkamy się u notariuszy, są takie same w przypadku każdej kancelarii, ponieważ przy wskazywaniu wysokości opłat posiłkują się one aktualnymi tabelami. Maksymalne stawki są zależne od wartości nieruchomości i zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Nie ma przy tym znaczenia również to, czy kupujesz mieszkanie za gotówkę, z własnych oszczędności czy na kredyt hipoteczny.

Zakup mieszkania na kredyt a formalności notarialne

Częstą praktyką jest zakup mieszkania z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba przejść przez cały proces formalny. Bank sprawdzi Twoją zdolność kredytową – będziesz zobowiązany m.in. do dostarczenia dokumentów (np. zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, wystawionego przez Twojego pracodawcę), na podstawie których bank będzie mógł sprawdzić, czy stać Cię będzie na spłatę kredytu.

Oprócz tego do banku będziesz musiał dostarczyć dokumenty dotyczące kupowanej nieruchomości, w tym umowę przedwstępną zakupu czy wypis z księgi wieczystej, aby bank mógł sprawdzić, czy hipoteka kupowanego na kredyt mieszkania nie jest już obciążona z innego tytułu.

W związku z kredytem hipotecznym musisz liczyć się z tym, że pojawią się koszty okołokredytowe. Wśród nich znajdziemy:

(Video) Akt notarialny. Jak przebiega.

 • odsetki, naliczane według ustalonej z bankiem stopy procentowej;
 • prowizję naliczaną przez bank za udzielenie kredytu;
 • składki ubezpieczeniowe, m.in. składkę za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • koszty korzystania z innych produktów w banku kredytującym, np. z karty kredytowej czy konta osobistego;
 • operat szacunkowy, tj. wycenę nieruchomości, którą zleca bank rzeczoznawcy lub której dokonuje wyznaczony przez Ciebie rzeczoznawca – za wycenę płaci się od kilkuset do 1 000 zł.

Umowa kupna mieszkania (niezależnie czy z rynku pierwotnego, czy wtórnego) może mieć tylko jedną formę – aktu notarialnego. Tak więc, do kosztów związanych z transakcją musisz dodać jeszcze opłaty notarialne.

U notariusza po raz pierwszy spotykasz się ze sprzedającym przy okazji podpisywania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości. Możesz ją co prawda zawrzeć w formie cywilnoprawnej, ale akt notarialny jest dla Ciebie – jako kupującego – korzystniejszy. Daje Ci gwarancję, że nieruchomość (działka, dom czy mieszkanie) zostanie faktycznie sprzedane właśnie Tobie. Jeśli zbywca będzie chciał się z transakcji wycofać, bo np. znajdzie innego kupującego, który jest mu w stanie zapłacić więcej, to będziesz mógł pójść do sądu i wnosić o zawarcie tzw. umowy przyrzeczonej. Mechanizm przedwstępnej umowy notarialnej w równej mierze chroni i sprzedającego, i kupującego.

We właściwym akcie notarialnym, notariusz zaznacza do kiedy i na jaki rachunek bank ma przelać środki z kredytu hipotecznego. Przed uruchomieniem kredytu bank złoży do sądu wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej na swoją rzecz. U notariusza zapłacisz za kopię (odpis) aktu notarialnego. Koszty odpisu aktu notarialnego wynosi – zgodnie z taksą notarialną – maksymalnie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Zakup mieszkania z rynku wtórnego – koszty notarialne

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego, oprócz standardowych opłat, obejmują też podatek od czynności cywilnoprawnych, a dokładniej od umowy sprzedaży nieruchomości. Podatek pobierany jest w wysokości 2 proc. ceny mieszkania. Na przykład, jeśli kupiona nieruchomość kosztowała 350 tys. złotych, to u notariusza przyjdzie nam zapłacić dodatkowe 7 tys. złotych w ramach podatku od czynności cywilnoprawnych.

Planując zakup mieszkania z rynku wtórnego, koszty, z jakimi musimy się zmierzyć, to nie tylko wyżej omówiony podatek, ale również koszt dokonania wpisu do księgi wieczystej i wpis hipoteki zwykłej do księgi wieczystej. W sądzie pobierana jest opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej w wysokości 200 zł. Jeśli złożenie wniosku o wpis powierzymy notariuszowi, koszt całej operacji będzie wyższy. Za taką usługę w kancelarii notarialnej, zapłacimy od 100 do nawet 1 000 zł, bo jest to dodatkowa usługa, jaką notariusz może dla nas wykonać.

(Video) Opłaty notarialne przy zakupie domu lub mieszkania | Co warto wiedzieć o taksie notarialnej?

Wbrew pozorom zakup mieszkania z rynku wtórnego krok po kroku, nie musi być skomplikowany, jednak jest bardziej ryzykowny – dowiedz się, jakie pułapki czekają na nabywców nieruchomości z drugiej ręki i jak uniknąć kłopotów przy takiej inwestycji.

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego – koszty notarialne

Jeśli decydujemy się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, wszystkie koszty notarialne ponosi przyszły właściciel mieszkania, jednak są one nieco niższe, ponieważ zapłata podatku od usług cywilnoprawnych jest po stronie dewelopera. Pozostałe koszty notarialne nie zmieniają się, ale rosną proporcjonalnie do wartości transakcji. W przypadku zakupu nowej nieruchomości do opłat związanych z podpisaniem aktu notarialnego należy dopisać założenie księgi wieczystej, dokonania wpisu prawa własności w księdze wieczystej nieruchomości, a przy kredycie hipotecznym wpis hipoteki zwykłej do księgi wieczystej nieruchomości.

Zakup działki – koszty notarialne

Jeśli zastanawiasz się, kto ponosi koszty notarialne przy zakupie działki, to musisz wiedzieć, że nie zostało to prawnie określone i strony umowy mogą o tym zdecydować. Jednak przyjęło się, że robi to kupujący.

Jeśli w przyszłości planujesz budowę własnego domu, a nie posiadasz jeszcze ziemi, musisz wiedzieć, jakie są koszty notarialne przy zakupie działki. Będziesz również potrzebować usług notariusza. Do ustalenia wysokości taksy, kluczowe znaczenie będzie miało przeznaczenie działki, bo od tego w dużej mierze zależy wysokość opłat, jakie poniesiesz. W przypadku ziemi budowlanej, do której zostały już przyłączone media lub na której znajduje się budynek mieszkalny, będzie to połowa maksymalnej stawki taksy notarialnej.

Koszty notarialne przy zakupie działki nie są zależne wyłącznie od przeznaczenia ziemi, ale również od jej wartości rynkowej. Sprzedaż działki też podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek jego uiszczenia leży na stronie kupującej. Do pozostałych kosztów, jakie możesz ponieść w związku z kupnem działki, należą m.in. opłata sądowa za przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego, którą można wnieść za pośrednictwem notariusza czy też w niektórych przypadkach opłata za odłączenie działki z dotychczasowej księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.

(Video) Sprzedaż mieszkania. Akt notarialny, a zapłata.

FAQs

Ile kosztuje notariusz przy zakupie nieruchomości? ›

Przykładowo, jeśli przedmiotem transakcji jest mieszkanie własnościowe pochodzące z rynku wtórnego o wartości 400.000 zł, to maksymalna taksa notarialna wynosić będzie 2.370 zł. Podatek VAT od taksy notarialnej wynosi 23%. Ostatecznie zapłacimy więc 2.915,10 zł.

Kto płaci za akt notarialny kupujący czy sprzedający? ›

Koszty notarialne zwyczajowo ponosi Kupujący, chyba że chodzi o zakup nowego mieszkania, domu od dewelopera - wówczas podatek od czynności cywilnoprawnych płaci deweloper. Opłaty notarialne to płatności za wszelkie czynności notarialne.

Ile kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania z rynku pierwotnego? ›

Akt notarialny jest podpisywany u notariusza i wiąże się z tym konieczność zapłacenia wynagrodzenia notariusza za dokonane czynności notarialne. Dla standardowej transakcji w widełkach od 60 tys. zł do 1 mln zł koszt taksy notarialnej wynosi 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys.

Ile kosztuje akt notarialny i wpis do księgi wieczystej? ›

Oprócz taksy za sporządzenie aktu notarialnego, notariusz powinien pobrać wynagrodzenie za dokonanie wpisu w księdze wieczystej w kwocie 200 zł oraz za sporządzenie wypisów (kopii) aktu notarialnego, które klienci otrzymują po dokonaniu czynności, i które urzędowo zostają przez notariusza wysłane do odpowiednich ...

Ile bierze notariusz za sporządzenie aktu notarialnego? ›

Koszt odpisu aktu notarialnego ustalany jest indywidualnie przez notariusza i liczony od każdej strony dokumentu. Koszt sporządzenia odpisu aktu notarialnego to kwota między 6 zł a 20 zł za stronę. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć podatek VAT; Opłata za wpis prawa własności w księdze wieczystej.

Co jest ważniejsze akt notarialny czy księga wieczysta? ›

Zakup wyodrębnionego lokalu

Wpisu dokonuje sąd na wniosek złożony przez notariusza. Zapis w księdze wieczystej ma ogromne znaczenie dla właściciela i kupującego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, to właśnie ten dokument będzie decydować o prawach konkretnej osoby do danego lokum.

Ile czasu trwa odczytanie aktu notarialnego? ›

Wizyta u notariusza zwykle nie trwa dłużej niż godzinę.

Przy skomplikowanych umowach np. nieruchomości pochodzących ze spadku, gdy sprzedających jest kilkoro, czas ten może być nieco dłuższy, gdyż sama weryfikacja tożsamości osób w akcie notarialnym wymaga więcej czasu.

Czy można płacić gotówką u notariusza? ›

Nowy nabywca ma prawo do płatności gotówką, przelewem lub poprzez depozyt notarialny. To ostatnie rozwiązanie zabezpiecza obydwie strony: kupujący wpłaca do depozytu należne pieniądze, które notariusz przekaże sprzedającemu dopiero po spełnieniu określonych warunków, np.

Jak nie dać się oszukać przy sprzedaży mieszkania? ›

Żeby nie dać się oszukać, należy zadbać o to, aby umowa czyniła zadość przepisom prawa. Regulacja ta jest zawarta w art. 158 kodeksu cywilnego, który brzmi następująco: „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Czy ceny u notariusza są takie same? ›

Wysokość taksy notarialnej, czyli kwoty, którą pobiera notariusz za udokumentowanie czynności prawnej, zależy od rodzaju działania i wartości transakcji. Na szczęście, maksymalne „ceny”, z jakimi się spotkamy, są takie same w przypadku każdej kancelarii.

Ile wypisów aktu notarialnego przy kupnie mieszkania? ›

Warto pamiętać, że na czynności notarialne składa się nie tylko akt notarialny ale również na przykład wypisy tego aktu. W przypadku umowy deweloperskiej sporządza się co najmniej 3 wypisy- po 1 dla każdej ze stron oraz trzeci do sądu.

Czy akt notarialny jest aktem własności? ›

Jednak trzeba mieć świadomość, że pomiędzy aktem notarialnym a aktem własności występują różnice. Pierwszy z tych dokumentów potwierdza tylko, że w określonym dniu zawarto umowę. Od tego czasu jednak nieruchomość mogła już wielokrotnie zmienić właściciela. Akt własności potwierdza jedynie wypis z księgi wieczystej.

Czy notariusz dokonuje wpisu do księgi wieczystej? ›

Rada Ministrów przyjęła 4 października 2022 r. projekt nowelizacji Prawa o notariacie oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy uprawniać mają notariuszy m.in. do dokonywania wpisów hipotek w księgach wieczystych i wydawania notarialnych nakazów zapłaty.

Ile czasu ma notariusz na złożenie wpisu do księgi wieczystej? ›

Notariusz, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu notarialnego ma obowiązek przesłania do wydziału ksiąg wieczystych, sporządzonego aktu notarialnego wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do księgi wieczystej (Art. 92, par. 4, Ustawy Prawo o notariacie).

Jaką wartość domu podać notariuszowi? ›

Notariusz nie wycenia nieruchomości, ani nie ustala jej wartości. Wyceną zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Określając wartość nieruchomości, która jest przedmiotem umowy, notariusz opiera się z zasady na oświadczeniach stron. Podana przez strony wartość może być następnie sprawdzona przez urząd skarbowy.

Ile zapłacę u notariusza za zakup działki? ›

Maksymalne wartości taksy notarialnej
Cena Nabywanej NieruchomościWartość Taksy Notarialnej
Od 10 tys. zł do 30 tys. 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł
Od 30tys. zł do 60 tys. 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
Od 60 tys. zł do 1 mln zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
3 more rows
Oct 3, 2022

Ile potrzeba wypisów aktu notarialnego? ›

Wypisy dla stron z reguły są wydawane w ilości po 1 sztuce, ale na życzenie klienta może być to dowolna ilość pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla notariusza w kwocie 6 zł + VAT od strony takiego aktu notarialnego. Notariusz sporządza także wspomniane 4 wypisy urzędowe.

Kiedy akt notarialny jest nieważny? ›

Kiedy akt notarialny jest nieważny? Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy, czynność sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych.

Czy wpis do księgi wieczystej jest potwierdzeniem własności? ›

Księga wieczysta jest podstawowym dowodem na istnienie prawa własności do nieruchomości. Wynika to wprost z zapisów art. 3 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, a prawo wykreślone nie istnieje.

Czy można kupić nieruchomość bez aktu notarialnego? ›

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważna. Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność.

Czy notariusz może nas oszukać? ›

Notariusze podobnie jak adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Nie ma zatem obaw, że notariusz może w czymkolwiek oszukać.

Co zrobić po nabyciu nieruchomości? ›

Nabywca nieruchomość ma obowiązek zgłosić ten fakt właściwemu organowi podatkowemu. Zgłoszenie nabycia nieruchomości dokonuje się na urzędowym formularzu IN-1 w urzędzie gminy lub miasta, na terenie którego położona jest nieruchomość. W deklaracji tej wskazać należy dane do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

Co trzeba zrobić po zakupie nieruchomości? ›

Co trzeba zgłosić po zakupie mieszkania? Po nabyciu nieruchomości należy dokonać zawarcia (nowych) lub cesji (istniejących – przy nieruchomościach z rynku wtórnego) umów z dostawcami mediów, a także przekazać niezbędne informacje dotyczące nowego właściciela wspólnocie, zarządcy nieruchomości lub spółdzielni.

Jak oszukują przy kupnie mieszkania? ›

Oszuści najpierw zbierają wszystkie potrzebne im dane — sprawdzają księgi wieczyste, spisując dane właścicieli wraz z numerem PESEL. Następnie wyrabiają fałszywy dowód tożsamości, którym mogą się wylegitymować i wystawiają ogłoszenie, często z wyjątkowo atrakcyjną ceną.

Do kogo notariusz przekazuje akt notarialny? ›

2022.1799 t.j. Wersja od: 26 sierpnia 2022 r. § 1. Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Do jakiej kwoty można płacić gotówką osoba fizyczna? ›

Limit transakcji gotówkowych dla osób fizycznych

Konsumenci mogą dokonać płatności gotówkowej do kwoty 20 tys. . Limit obowiązuje od 2022 roku, a wszystkie płatności powyżej tej kwoty muszą być dokonywane w formie bezgotówkowej.

Kiedy bank przelewa pieniądze sprzedającemu mieszkanie? ›

W przypadku finansowania zakupu nieruchomości przez bank, ten przelewa należność za mieszkanie do sprzedającego dopiero po tym, jak otrzyma akt notarialny. W przypadku, gdy kupujący posiłkuje się kredytem hipotecznym, czas dostarczenia pieniędzy na konto sprzedającego może zająć do kilku dni roboczych.

Jak zapłacić za nieruchomość u notariusza? ›

W momencie podpisania aktu, kupujący u notariusza przelewa pieniądze na konto sprzedającego. Aby sposób ten miał jakikolwiek sens, strony powinny wcześniej umówić się na założenie konta w tym samym banku, aby przelew od razu trafił na konto sprzedającego.

Kiedy pieniądze po podpisaniu aktu notarialnego? ›

Przelew w ciągu kilku dni od transakcji – kupujący może także przelać środki na konto sprzedającego mieszkanie w ciągu kilku dni od podpisania aktu notarialnego. W tym przypadku ważne, aby wpisać termin takiego przelewu w akt notarialny.

Czy można negocjować cenę u notariusza? ›

Czy można negocjować wysokość opłat notarialnych? Tak, można próbować negocjować z notariuszem wysokość taksy notarialnej. Pozwala na to zapis § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.

Czy notariusz może przyjść do domu? ›

Czynności notarialne mogą być dokonane poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Szczególną okolicznością może być na przykład przyjazd do klienta obłożnie leżącego, który chce spisać swoją ostatnią wolę, czyli testament. Wówczas notariusz może przyjechać do domu chorego.

W jaki sposób zwracać się do notariusza? ›

Jak można zwracać się do notariusza? Gdy wchodzisz do siedziby przedstawiciela tego zawodu możesz zwracać się do niego przede wszystkim “panie notariuszu”. Możesz również używać innej formy – “panie rejencie” czy “panie sędzio”. Bardzo ciekawa jest forma: “panie rejencie”.

Jak obniżyć koszty życia? ›

Jak można obniżyć koszty życia?
 • Zmień niektóre nawyki – to naprawdę może przyczynić się do niższych rachunków za media. ...
 • Nie bój się zmian! ...
 • Nie zapominaj, że planowanie finansów i prowadzenie budżetu to nie jest „lek na całe zło” . ...
 • Kontroluj swoje umowy na różne usługi i negocjuj je przy ich przedłużaniu.
Aug 5, 2022

Jak obniżyć podatek PCC? ›

Jeżeli sprzedający jest płatnikiem VAT, to również przy zakupie domu na rynku wtórnym nie trzeba opłacać podatku PCC, bo wtedy za tę samą transakcję byłyby pobrane dwie daniny. Gdy więc nie kupujemy nieruchomości od osoby fizycznej, tylko od firmy, to jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku.

Jak obnizyc koszty utrzymania domu? ›

Rekuperacja i ogranicznik przepływu wody

Ważnym czynnikiem, który pozwoli nam na obniżenie kosztów użytkowania domu, jest rekuperacja, czyli zastosowanie mechanicznej wentylacji odzyskującej ciepło. Cały system służy do wymiany zużytego powietrza na świeże i czyste, a przy tym na odzyskanie ciepła.

Kto płaci u notariusza kupujący czy sprzedający? ›

Zarówno kupujący jak i sprzedający zobowiązani są dostarczyć należyte dokumenty do notariusza, który dzięki nim będzie mógł rzetelnie sporządzić umowę. Dopiero to pozwoli na skuteczne i satysfakcjonujące dojście do porozumienia.

Kto płaci za notariusza przy kupnie mieszkania? ›

Koszty notarialne zwyczajowo ponosi Kupujący, chyba że chodzi o zakup nowego mieszkania, domu od dewelopera - wówczas podatek od czynności cywilnoprawnych płaci deweloper. Opłaty notarialne to płatności za wszelkie czynności notarialne.

Czy notariusz wysyła akt notarialny do spółdzielni? ›

(Wypis aktu notarialnego – umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni).

Ile kosztuje przeniesienie własności u notariusza? ›

Koszt pojedynczego aktu notarialnego może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Jeżeli mieszkanie jest warte około 350 tys. to taksa notarialna za przeniesienie własności, może sięgnąć kwoty 2170 zł netto. Kwota netto oznacza, że trzeba będzie do niej doliczyć jeszcze kwotę VAT.

Ile czasu ma notariusz na przesłanie aktu do starostwa? ›

Raz do roku, po upływie 10 lat, notariusz przesyła akty notarialne wraz z załączonymi dokumentami do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Jeżeli czynność notarialna miała miejsce wcześniej niż 10 lat temu, aby otrzymać wypis aktu należy udać się właśnie do tego wydziału.

Co zamiast aktu własności? ›

Kolejnym dokumentem potwierdzającym prawo własności jest umowa kupna-sprzedaży. Z kolei, jeśli nieruchomość była przedmiotem darowizny czy też została odziedziczona, dokumentem potwierdzającym własność będzie umowa darowizny nieruchomości czy poświadczenie dziedziczenia.

Ile zapłacimy za akt notarialny i wpis do księgi wieczystej? ›

Kwota za sporządzenie odpisu aktu notarialnego wynosi 6 zł za stronę plus podatek VAT. Za wpis w księdze wieczystej nieruchomości prawa własności – bez względu na wartość i typ nieruchomości pobierana jest stała opłata wynosząca zawsze 200 zł.

Czy notariusz sprawdza hipotekę? ›

Warto przy tym podkreślić, że do obowiązków notariusza nie należy weryfikacja księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy zawierany akt.

Czy jest kara za brak wpisu do księgi wieczystej? ›

Kara nakładana na osobę dziedziczącą nieruchomość za brak wpisu w księdze wieczystej może być znacznie większa. Przepis art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece wskazuje, że grzywna dla opieszałego właściciela nieruchomości wynosi od 500 zł do nawet 10 000 zł.

Co zamiast aktu notarialnego? ›

Taka zasada oznacza, że księga wieczysta jest ważniejsza od treści aktu notarialnego, który zawiera zgodę właściciela na obciążenie nieruchomości hipoteką i wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Ile wynosi opłata za wpis do księgi wieczystej? ›

Art. 42. 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Kto płaci podatek od sprzedaży nieruchomości kupujący czy sprzedający? ›

Sprzedaż nieruchomości, a podatek

Podatek od sprzedaży nieruchomości płaci sprzedający, który osiągnął w ten sposób określony dochód. Wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości w 2022 wynosi 19%. Warto jednak pamiętać, że jest on odliczany od uzyskanego dochodu, a nie całej wartości mieszkania czy domu.

Jakie opłaty przy zakupie domu z rynku wtórnego? ›

Koszty przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego
Rodzaj OpłatCena
Taksa notarialna (z VAT)1931,10 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych (2%)4 000 zł
Wpis do księgi wieczystej200 zł
PCC od hipoteki19 zł
8 more rows
Dec 19, 2021

Od czego zależy wysokość opłat notarialnych? ›

Koszty notarialne uregulowane są prawnie, więc nie ma znaczenia, którego notariusza wybierzesz, maksymalne stawki są zależne od wartości nieruchomości i określone rozporządzeniem. To ile zapłacimy za załatwienie spraw u notariusza zależy od czynności, które mu powierzymy oraz kupowanej nieruchomości.

Czy sprzedaż mieszkania po 5 latach trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? ›

Jeżeli nieruchomość zakupiłeś w lutym 2016 r., to 5 lat liczymy od stycznia następnego roku, czyli od stycznia 2017 r. Zatem 5 lat upłynie po 31 grudnia 2021 r. Czyli nie będziesz musiał składać zeznania oraz płacić podatku PIT za zbycie w 2022 r.

Co zrobić żeby nie płacić podatku od nieruchomości? ›

W przypadku gdy sprzedamy mieszkanie czy dom po upływie 5 lat od ich nabycia, nie musimy płacić PIT-u. Warto wiedzieć, jak należy obliczać wspomniany okres 5 lat. Liczy się go od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie bądź wybudowanie nieruchomości.

Co zrobić żeby nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości? ›

W sytuacji, gdy właściciel lokalu mieszkalnego decyduje się na jego sprzedaż przed upływem 5 lat za cenę niższą lub równą kwocie nabycia nieruchomości, nie ma obowiązku uiszczania tej opłaty w Urzędzie Skarbowym. Jest to jeden ze sposobów na to, jak nie płacić podatku od sprzedaży mieszkania własnościowego.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od kupna mieszkania? ›

Kiedy nie musisz płacić podatku PCC od zakupu mieszkania na rynku wtórnym? W przypadku kupna mieszkania od developera, czyli mieszkania z rynku pierwotnego, albo od przedsiębiorcy (na podstawie faktury VAT) nie musisz odprowadzać podatku PCC. W takich okolicznościach konieczne będzie jednak uiszczenie VAT-u.

Jakie koszty przy zakupie nieruchomości? ›

prowizja banku – zwykle około 2 procent, założenie księgi wieczystej – 60 złotych, opłata za wpis prawa własności do księgi wieczystej – 200 złotych, ustanowienie hipoteki dla nieruchomości – 200 zł, podatek od wpisu hipoteki – 19 zł, ubezpieczenie nieruchomości z cesją prawa do sumy ubezpieczenia na bank.

Ile może wziąć notariusz? ›

Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?
Wartość przedmiotu czynności notarialnej1/2 maksymalnej stawki taksy notarialnej
3000 zł50 zł
3000 zł10 000 zł50 zł + 1,5% od nadwyżki powyżej 3000 zł
10 000 zł30 000 zł155 zł + 1% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
30 000 zł60 000 zł355 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
4 more rows

Czy u notariusza trzeba płacić gotówką? ›

Nabywca może tradycyjnie na miejscu uregulować płatność gotówką, bądź dokonać przelewu w kilka dni po podpisaniu umowy. Chcąc uniknąć problemu z przeliczaniem środków w dniu aktu, może także skorzystać z depozytu notarialnego, który usprawni proces.

Videos

1. #15 Zakup lub sprzedaż mieszkania - jakich dokumentów potrzebujesz?
(Ambasada Budownictwa TV)
2. Kupowanie mieszkania. Umowa deweloperska, koszty notarialne
(Nowiny24 - wiadomości z Podkarpacia)
3. KOSZTY DODATKOWE o których musisz wiedzieć przy nabywaniu nieruchomości.
(Sulma o Nieruchomościach)
4. DD Vlog #3: Bezpieczna wizyta u notariusza
(Duda Development)
5. #15 O wycenie nieruchomości, o rzeczoznawcy, o operacie szacunkowym i o tym, że warto go czytać.
(Magdalena Małecka MRICS Rzeczoznawca Majątkowy)
6. Kupno nieruchomości na spółkę LTD, czy w prywatnym imieniu 🔍
(Doradca Hipoteczny Milton Keynes)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 06/25/2023

Views: 5297

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.