Jak sprawdzić datę budowy budynku? | 797 014 014 (2023)

Chciałbyś/abyś kupić dom, ale nie wiesz, jak sprawdzić, w którym roku został wybudowany? Co w przypadku, gdy właściciel nie posiada odpowiedniej dokumentacji, a Ty chciałbyś/abyś sprawdzić historię domu. Poniższy artykuł może być odpowiedzią na nurtujące Cię pytania. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Rynek wtórny i rynek pierwotny mają obecnie do zaoferowania mnóstwo różnorodnych obiektów mieszkalnych. O ile w tym drugim przypadku sprawdzenie daty powstania budynku nie jest trudne, o tyle w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego może sprawiać to pewne trudności. Kupno domu czy mieszkania, szczególnie jeżeli w grę wchodzi wysoki kredyt hipoteczny to poważna sprawa. Jak więc sprawdzić datę powstania budynku?

Dokumentacja nieruchomości

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na sprawdzenie daty budowy danego budynku, jest zapoznanie się w jego dokumentacją. Niestety, choć jest to dość prosty sposób, nie zawsze można z niego skorzystać, gdyż obiekt nie zawsze posiada (z różnych przyczyn) w pełni dostępną, kompletną dokumentację techniczną. Właściciel budynku może udać się po dokumenty do gminy lub starostwa powiatowego, osoba zainteresowania zakupem niestety nie ma takiej możliwości - informacje tego rodzaju uzyskać może wyłącznie jego właściciel.

W większości przypadków daty budowy oraz przebieg prac znajdują się w książce ''Dziennik budowy''. Nie zawsze jednak taki dziennik jest prowadzony. Jeżeli go nie ma, za datę powstanie budynku uznaje się nie dzień jego faktycznego powstania, a dzień wydania pozwolenia na budowę. Dziennik budowy dostępny jest przede wszystkim dla obiektów, które mają nie więcej niż 25-35 lat. W przypadku tych starszych bardzo rzadko można trafić na tego rodzaju dokumentację.

Brak dokumentacji i co dalej?

Jeżeli z dowolnego powodu dla obiektu nie jest dostępna dokumentacja, zawierająca dzień jego powstania nie oznacza to wcale, że nie ma możliwości zdobycia takiej informacji. Może być to nieco utrudnione, ale nie całkowicie niemożliwej. Jednym z ratunków dla braku dziennika budowy jest przeprowadzenie wywiadu społecznego. To będzie szczególnie przydatne w przypadku osób, które są zainteresowane kupnem danej nieruchomości, a ze względu na to, że jeszcze nie są jej właścicielami, mają nieco utrudniony dostęp do niektórych informacji. Rozmowa z sąsiadami, pod warunkiem, że mieszkają w tym miejscu od dawna, może być źródłem wielu cennych informacji i to nie tylko tych dotyczących kresu, w którym nieruchomość została wzniesiona. Należy jednak pamiętać o tym, że choć taki wywiad to dobre źródło informacji, to jednak ze względu na brak stosownej dokumentacji nie należy przyjmować jej za całkowity pewnik i przyjąć pewien margines błędu.

W przypadku bardzo starych obiektów warto sprawdzić historyczne mapy miasta. Wystarczy nieco poszukiwać, aby znaleźć takie mapy całkowicie za darmo.

Mapy przedwojenne miast

Na przestrzeni lat mapy miast uległy wielokrotnie zmianom. Przed wojną granice Polski były odmienne od obecnych. Wystarczy zajrzeć do podręczników szkolnych z historii, aby się o tym przekonać. Jest wiele publikacji, które zawierają mapy przedwojenne poszczególnych miejscowości. Można je znaleźć przykładowo w książkach dostępnych za darmo w bibliotekach publicznych i miejskich oraz na wielu stronach internetowych. Przedstawiają one zmiany granic miast, można również zaobserwować wiele interesujących zjawisk przestrzennych.

(Video) Jenkins 2021 Masterclass | Step by Step for Beginners | Interview Questions | Raghav Pal |

Najczęściej mapy zawierają także tabele statystyczne, dzięki którym można poznać wielkość poszczególnych obszarów, formy użytkowania gruntów, nawet wielkość populacji. Wiele nazw geograficznych, które są podane na mapach przedwojennych nie istnieją, zostały zmienione. W internecie znajduje się wiele zbiorów map, warto zapoznać się ze zbiorami bibliotek cyfrowych, regionalnych i instytucjonalnych. Można pobrać przykładowo przedwojenne mapy wojskowego instytutu geograficznego.

Sprawdzenie historii w sieci

Darmowy poradnik Jak kupić nieruchomość od dewelopera?

Jak sprawdzić datę budowy budynku? | 797 014 014 (1)

(Video) A Show of Scrutiny | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 2

Darmowy poradnik Jak kupić nieruchomość od dewelopera? Podaj telefon, na który wyślemylink

Kliknij po więcej darmowych poradników

W internecie można także sprawdzić, jaką historię ma mieszkanie lub dom. Paszportem nieruchomości jest księga wieczysta, wystarczy znać jej numer, aby móc zweryfikować wiele istotnych informacji o budynku. Większość ksiąg wieczystych znajduje się w rejestrze elektronicznym, więc nie ma konieczności odwiedzania Sądu Rejonowego, który prowadzi wydział ksiąg wieczystych. Warto też wiedzieć, że brak numeru księgi wieczystej nie stanowi problemu.

Można ją sprawdzić po numerze działki, ale za tego typu usługę trzeba zapłacić kilkadziesiąt zł. Z kolei rządowa wyszukiwarka ksiąg wieczystych jest bezpłatna, wystarczy wpisać numer księgi w celu zapoznania się z jej treścią.

Dokument służący do przeniesienia własności gruntu i nieruchomości, pozwala na prześledzenie historii i genealogii budynku.

Jak sprawdzić datę budowy budynku? | 797 014 014 (2)

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Dowiedz się więcej arrow_forward_ios

(Video) 2021.11.24 - XXX sesja

(Video) Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy w 6 minut 📣⏱💥

Pewny Lokal oferuje usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Pomagamy m.in. przy odbiorach technicznych, analizie umów oraz ksiąg wieczystych. Dowiedz się więcej o naszej firmie oraz usługach tutaj.

Videos

1. Webinar - LG
(inSun, design perfection.)
2. Formalne przygotowanie do egzaminu na uprawnienia budowlane
(tvdoiib Wrocław)
3. Jak ustawić dom na działce - usytuowanie domu względem kierunków świata
(Ucieczka z Warszawy)
4. Introduction to building SMB Firewall rules using open-source security appliances.
(TechsavvyProductions)
5. Sprawdzenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(GUGiKPL)
6. ZAPOMNIELI WYŁĄCZYĆ APARAT I ZROBILI TO 2
(PaFi)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 07/02/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.