Mieszkanie bez księgi wieczystej - czy to bezpieczne? - Tur Nieruchomości - BLOG - O nieruchomościach bez tajemnic (2023)

Rozpoczynając poszukiwania mieszkania dla siebie wiele osób czyta rozmaite poradniki na temat tego, jak bezpiecznie kupić mieszkanie. W każdym z nich znajduje się informacja na temat księgi wieczystej, którą koniecznie trzeba sprawdzić przed zakupem. Co jednak zrobić, gdy interesujące Cię mieszkanie nie ma księgi wieczystej? Czy to zgodne z prawem? Czy można bezpiecznie kupić mieszkanie bez księgi wieczystej? Wszystkiego dowiesz się z naszego dzisiejszego posta.

Spis treści Ukryj

1 Czy każde mieszkanie ma księgę wieczystą?

2 Mieszkanie bez księgi wieczystej – jak je sprawdzić?

3 Mieszkanie bez księgi wieczystej na kredyt – czy to możliwe?

(Video) Rewitalizacja kamienic: Od mikrokawalerek po budynek z basenem na dachu.

Czy każde mieszkanie ma księgę wieczystą?

Jak zapewne wiesz, księga wieczysta to podstawowy dokument pozwalający zweryfikować stan prawny nieruchomości. W księdze wieczystej znajdują się informacje na temat danej nieruchomości, jej właściciela, praw i ograniczeń związanych z własnością oraz wszelkich obciążeń. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, czy zakup mieszkania będzie bezpieczny i będziesz mógł spać spokojnie. Na rynku nieruchomości są jednak mieszkania bez księgi wieczystej i jest to stan zgodny z prawem. Mogą być one przedmiotem obrotu, a brak księgi wieczystej może mieć różne przyczyny.

Brak księgi wieczystej to sytuacja zupełnie naturalna, gdy kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym. Przed podpisaniem umowy przenoszącej własność jest ono bowiem częścią większego budynku i dopiero w umowie notarialnej zamieszcza się wpis dotyczący złożenia stosownego wniosku o wydzielenie odrębnej księgi wieczystej dla mieszkania.

W obrocie na rynku nieruchomości znajdują się jednak również inne mieszkania, które nie mają księgi wieczystej. Księgi wieczystej nie mają zwykle mieszkania, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Właściciele takich mieszkań mogą, ale nie muszą składać wniosku o założenie księgi wieczystej, a powodem jej braku może być zwyczajne zaniedbanie lub dodatkowe koszty, które trzeba ponieść. Z punktu widzenia prawa nie ma bowiem przeszkód założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jeśli grunt pod budynkiem został wykupiony, to zwykle nie ma również przeszkód do przekształcenia tego prawa w prawo własności, czego efektem jest założenie księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie bez księgi wieczystej – jak je sprawdzić?

Jeśli mieszkanie nie ma księgi wieczystej, to znacznie trudniej będzie zweryfikować jego stan prawny. Do tego celu potrzebne będą dokumenty potwierdzające własność mieszkania takie jak:

  • akt notarialny uprawniającego właściciela do korzystania z lokalu;
  • decyzję administracyjną przyznającą prawo własności;
  • postanowienie sądu lub notariusza w kwestii nabycia lub darowizny;
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie do spółdzielczej własności.

Gdy zapoznasz się z taką dokumentacją nieruchomości i nie widzisz rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, to możesz bezpiecznie kupić mieszkanie bez księgi wieczystej.

Mieszkanie bez księgi wieczystej na kredyt – czy to możliwe?

Wiele pytań rodzi również zakup mieszkania bez księgi wieczystej na kredyt hipoteczny. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest bowiem mieszkanie, a odpowiedni wpis w księdze wieczystej jest widocznym znakiem takiego obciążenia. Nie znaczy to jednak, że w przypadku braku księgi wieczystej nie można uzyskać kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, ale jest to znacznie utrudnione. Bank może bowiem żądać większej liczby dokumentów i dłużej może trwać ich weryfikacja, co przesunie w czasie rozpatrzenie wniosku kredytowego. Dodatkowo bank będzie również wymagać, by akt notarialny zawierał wniosek o założenie księgi wieczystej. Jeśli takiej możliwości nie ma (z różnych względów), to niestety musisz liczyć się z tym, że bank raczej nie udzieli Ci kredytu hipotecznego na zakup mieszkania bez księgi wieczystej, dla którego jej założenie jest niemożliwe.

Jak widzisz zakup mieszkania bez księgi wieczystej jest możliwy, nawet na kredyt hipoteczny i może być bezpieczny. Bezpieczeństwo transakcji zależy jednak od tego, czy wszystkie dokumenty zostały należycie zweryfikowane, więc jeśli nie masz wystarczającej wiedzy na ten temat, to skorzystaj z fachowego wsparcia specjalistów, którzy mają do czynienia z takimi sprawami na co dzień.

Pomocne materiały:

Rate this post

FAQs

Czy brak księgi wieczystej to problem? ›

Na rynku nieruchomości są jednak mieszkania bez księgi wieczystej i jest to stan zgodny z prawem. Mogą być one przedmiotem obrotu, a brak księgi wieczystej może mieć różne przyczyny. Brak księgi wieczystej to sytuacja zupełnie naturalna, gdy kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym.

Co jeśli mieszkanie nie ma księgi wieczystej? ›

Jeśli planujemy kupić mieszkanie z rynku pierwotnego, brak księgi wieczystej jest normalną sprawą. My, jako pierwsi właściciele, po otrzymaniu aktu notarialnego powinniśmy złożyć w sądzie rejonowym wniosek o założenie KW.

Czy mieszkanie w bloku musi mieć księgę wieczystą? ›

Aktualne przepisy prawa polskiego przewidują istnienie nieruchomości bez ksiąg wieczystych. Brak księgi wieczystej mieszkania jest najczęściej spotykany w przypadku obiektów spółdzielczo – własnościowych. Nie muszą one posiadać żadnego dokumentu tego typu.

Czy mieszkanie spółdzielcze własnościowe musi mieć księgę wieczystą? ›

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może, ale wcale nie musi mieć założonej księgi wieczystej. Obowiązujące przepisy nie nakładają bowiem obowiązku jej zakładania w przypadku takiego prawa do lokalu.

Czy każda nieruchomość musi mieć księgę wieczystą? ›

Co za tym idzie, właściciel nieruchomości a prawny obowiązek założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, która takiej księgi nie posiada, w celu ujawnienia swego prawa. Ze względu jednak na brak należytej sankcji za brak wykonania tego obowiązku, przepis pozostaje w praktyce martwy.

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości bez księgi wieczystej? ›

Odpis zupełny księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem mapy ewidencyjnej danej działki. Opinię z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości. Zaświadczenie Wójta gminy o położeniu działki w obszarze objętym rewitalizacją.

Czy mieszkanie bez księgi wieczystej może być zadłużone? ›

Jak sprawdzić, czy mieszkanie bez księgi wieczystej jest zadłużone? Mieszkanie bez księgi wieczystej, zwiększa ryzyko kupna nieruchomości z długami. Przede wszystkim, należy poprosić właściciela nieruchomości o akt notarialny, na podstawie którego nabył on własność mieszkania.

Jak udowodnić własność nieruchomości? ›

Aby jednak udowodnić, że jest się właścicielem określonej nieruchomości, wystarczy uzyskać dostęp do księgi wieczystej. Aktualnie najwygodniejszą drogą jest skorzystanie ze wspomnianego już portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Czy można kupić nieruchomość bez księgi wieczystej? ›

Mieszkanie bez księgi wieczystej to sytuacja, która zdarza się coraz rzadziej – ale jednak się zdarza. Nieruchomość bez KW nadal można kupić, sprzedać czy odziedziczyć, a nawet wziąć kredyt na jej zakup.

Co jest ważniejsze akt notarialny czy księga wieczysta? ›

Zakup wyodrębnionego lokalu

Wpisu dokonuje sąd na wniosek złożony przez notariusza. Zapis w księdze wieczystej ma ogromne znaczenie dla właściciela i kupującego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, to właśnie ten dokument będzie decydować o prawach konkretnej osoby do danego lokum.

Jak sprawdzić czy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą? ›

Szukasz informacji na temat księgi wieczystej? Chcesz dostać odpis księgi albo inny dokument? Nie musisz chodzić do sądu! Skorzystaj z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW) wejdź na portal ekw.ms.gov.pl.

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej na mieszkanie? ›

Od wniosku o założenie księgi wieczystej pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł. Do wyżej wymienionej opłaty należy doliczyć kwotę 200 zł, która stanowi opłatę stałą od wniosku o wpis prawa własności.

Czy warto założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? ›

Z całą pewnością tak. Istnieje bowiem szereg powodów, dla których warto założyć księgę wieczystą. Mieszkanie, dla którego została założona księga wieczysta przede wszystkim łatwiej sprzedać. Nabywca jest w takiej sytuacji chroniony przepisami o tzw.

Gdzie zapisane jest prawo właściciela do nieruchomości? ›

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali ustanawia odrębną własność lokalu, prawa i obowiązki właściciela, a także zarząd nieruchomością wspólną. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali.

Jaka jest różnica między mieszkaniem spółdzielczym własnościowym? ›

Mieszkanie spółdzielczo własnościowe to nieruchomość, którą można swobodnie zarządzać i ją użytkować, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z ograniczonym prawem rzeczowym. Wszystko dlatego, że faktycznym właścicielem mieszkania pozostaje spółdzielnia.

Jaka kara za brak wpisu do księgi wieczystej? ›

Dlatego spadkobiercy powinni na bieżąco aktualizować treść księgi wieczystej - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tym bardziej, że brak aktualizacji księgi wieczystej grozi karą grzywny od 500 zł do nawet 10 tys. .

Jak ustalić właściciela nieruchomości bez księgi wieczystej? ›

Pomocny okazuje się również identyfikator działki. Znając adres administracyjny działki, można wyszukać ją w ewidencji bez większych trudności. Jeżeli należy ona do osoby fizycznej, w ewidencji tej znajdziemy dane właściciela. W przypadku, gdy działka należy do państwa, znajdziemy tam dane władającego nią podmiotu.

Jak sprawdzić czy jest hipoteką na mieszkaniu? ›

online na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ekw.ms.gov.pl. W ten sposób możesz sprawdzić treść księgi wieczystej w dowolnym momencie.

Jak sprawdzić czy mieszkanie jest własnościowe? ›

Treść księgi wieczystej możesz sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl. Możesz wyszukać księgę, jeśli znasz jej numer. Jeśli go nie znasz – skontaktuj się z wydziałem ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Czy notariusz sprawdza stan prawny nieruchomości? ›

Warto tutaj wyjaśnić, czy notariusz sprawdza stan prawny nieruchomości. Otóż nie należy to do jego obowiązków, jednak gdy dokumenty przedstawione mu do sporządzenia aktu notarialnego wzbudzą jego wątpliwości, ma prawo odmówić realizacji usługi.

Jak ustalić prawo własności nieruchomości? ›

Większość nieruchomości w Polsce posiada własną księgę wieczystą, w której możemy odnaleźć szereg ważnych informacji na jej temat. Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Czy jest obowiązek wpisu do księgi wieczystej? ›

Obecnie każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Obowiązek ten jest niezależny od istnienia księgi wieczystej.

Czy istnieje obowiązek zakładania księgi wieczystej? ›

W świetle ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązek założenia księgi wieczystej ciąży na właścicielu (ale także współwłaścicielu w części łącznej lub ułamkowej) nieruchomości. Powstaje on niezależnie od formy, w jakiej nastąpiło przeniesienie własności.

Jak sprawdzić stan prawny mieszkania? ›

Najważniejszym dokumentem, w którym możemy sprawdzić stan prawny interesującej nas nieruchomości, jest księga wieczysta. Znajduje się ona w sądzie właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jakie skutki dla stanu prawnego nieruchomości ma brak wpisu aktualnego właściciela w księdze wieczystej? ›

Gdy sprzedający nieruchomość nie jest wpisany w księdze wieczystej. Brak wpisu w księdze wieczystej nieruchomości (dotyczącego danych aktualnego właściciela), nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Posiadając prawo własności nieruchomości, możemy nią zarządzać w dowolny sposób.

Co zamiast aktu własności? ›

Kolejnym dokumentem potwierdzającym prawo własności jest umowa kupna-sprzedaży. Z kolei, jeśli nieruchomość była przedmiotem darowizny czy też została odziedziczona, dokumentem potwierdzającym własność będzie umowa darowizny nieruchomości czy poświadczenie dziedziczenia.

Jakie dokumenty potwierdzają tytuł prawny do nieruchomości? ›

dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);

Jak kupić mieszkanie bez księgi wieczystej? ›

Gdy wybraliśmy nieruchomość objętą spółdzielczym prawem do lokalu i finansujemy zakup za gotówkę sytuacja jest stosunkowo prosta. Możemy nabyć ten udział nie zakładając księgi wieczystej. Potrzebujemy do tego stosownego zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej do sprzedaży tego prawa.

Czy notariusz sprawdza hipotekę? ›

Warto przy tym podkreślić, że do obowiązków notariusza nie należy weryfikacja księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy zawierany akt.

Jak sprawdzić kto jest właścicielem mieszkania za darmo? ›

Dane na temat właściciela mieszkania można znaleźć przede wszystkim w księdze wieczystej nieruchomości, a jeśli takiej nie ma – po informacje trzeba się zwrócić do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Czy wpis do księgi wieczystej jest potwierdzeniem własności? ›

Księga wieczysta jest podstawowym dowodem na istnienie prawa własności do nieruchomości. Wynika to wprost z zapisów art. 3 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, a prawo wykreślone nie istnieje.

Czy można kupić nieruchomość bez aktu notarialnego? ›

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważna. Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność.

Ile kosztuje zabezpieczenie notarialne? ›

W przypadku dokumentów koszt depozytu notarialnego może wynieść: 50 zł netto za sporządzenie protokołu depozytu, 20 zł netto za każdy miesiąc przechowywania, 6 zł netto za wypis aktu (każda rozpoczęta strona).

Co daje posiadanie księgi wieczystej? ›

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje pozwalają na wiarygodne ustalenie m.in. właściciela nieruchomości, a tym samym związanych z tym jego praw i obowiązków.

Jak sprawdzić czy nieruchomość jest zadłużona? ›

Zatem gdzie sprawdzić zadłużenie działki? Wszystko co potrzebujemy wiedzieć, znajdziemy w księdze wieczystej danej nieruchomości. Jeśli chodzi o zadłużenie gruntu, to patrzymy zawsze na dział IV księgi wieczystej i tam właśnie znajdziemy wpisy dotyczące hipoteki.

Czy wszystkie mieszkania mają księgę wieczystą? ›

Wśród nieruchomości nieposiadających księgi wieczystej, a oferowanych do sprzedaży, znajdują się lokale mieszkalne o statusie ograniczonego prawa rzeczowego tzw. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Co zrobić gdy nie ma księgi wieczystej? ›

Czy istnieje obowiązek założenia księgi wieczystej? Tak, jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej należy ją założyć. W przypadku, gdy Sąd wieczystoksięgowy uzyska informację, że dla danej nieruchomości nie została założona księga wieczysta może zostać nałożona na właściciela grzywna nawet do 10 000 zł.

Po co księga wieczysta na mieszkanie? ›

W księdze wieczystej znajdują się informacje na temat danej nieruchomości, jej właściciela, praw i ograniczeń związanych z własnością oraz wszelkich obciążeń. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, czy zakup mieszkania będzie bezpieczny i będziesz mógł spać spokojnie.

Jak założyć hipotekę na mieszkanie? ›

Ustanowienie hipoteki na mieszkaniu lub domu odbywa się po podpisaniu aktu przeniesienia własności, lub ustanowienia odrębnej własności. Dopiero potem można złożyć wniosek do księgi wieczystej gruntu inwestycji o wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i dokonanie wpisu hipoteki.

Czy może być mieszkanie własnościowe bez księgi wieczystej? ›

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może, ale wcale nie musi mieć założonej księgi wieczystej. Obowiązujące przepisy nie nakładają bowiem obowiązku jej zakładania w przypadku takiego prawa do lokalu.

Czy właściciel mieszkania spółdzielczego płaci podatek od nieruchomości? ›

Lokal od spółdzielni – kto płaci podatek od nieruchomości

W przypadku stowarzyszenia zadającego pytanie podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółdzielnia, a nie organizacja. Tak więc to nie stowarzyszenie, ale spółdzielnia powinna wyliczyć podatek i wpłacić go do urzędu gminy.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej mieszkania spółdzielczego własnościowego? ›

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Jakie są formy własności mieszkania? ›

Otóż wyróżnić możemy cztery główne formy własności mieszkania albo prawa do użytkowania lokalu.
...
Są to:
  • własność odrębna,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu,
  • lokal komunalny.
Sep 9, 2022

Co z mieszkaniem spółdzielczym po śmierci? ›

14. 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

Co mi grozi za niepłacenie czynszu w mieszkaniu własnościowym? ›

W kwestii formalności warto poruszyć kilka istotnych kwestii. Zadłużenie mieszkania własnościowego z tytułu nieopłaconego czynszu lub innych zobowiązań finansowych skutkuje często licytacją nieruchomości i eksmisją aktualnego właściciela/mieszkańców. O postępowaniu eksmisyjnym zawsze decyduje sąd.

Dlaczego muszę płacić czynsz za mieszkanie własnościowe? ›

Czy za mieszkanie własnościowe płaci się czynsz? Tak sformułowane pytanie nie jest proste, ponieważ właściciel mieszkania własnościowego ponosi opłaty eksploatacyjne zwane opłatami mieszkaniowymi. Czynsz natomiast to opłata, jaką najemca płaci właścicielowi mieszkania z możliwość korzystania z niego.

Czy konieczne jest założenie księgi wieczystej? ›

Plusy posiadania księgi wieczystej

To pierwsze źródło informacji do wykorzystania przy planowaniu zakupu mieszkania, domu czy ziemi. Wszelkie zawarte w niej dane są jawne – każdy, kto zna numer księgi, może ją przeglądać. Dzięki temu udaje się uniknąć rozczarowania związanego z ewentualnym zadłużeniem lokalu.

Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest obciążone hipoteką? ›

W sądzie. W wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości można uzyskać informację, czy w trakcie prowadzonych negocjacji z właścicielem nieruchomości nie wpłynęły wnioski o wpis do hipoteki. Ewentualnie, czy interesująca nieruchomość nie jest obciążona hipotekę.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 06/28/2023

Views: 5295

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.